تبلیغات
بدر بندر خمیر - لیگ یک استان
بدر بندر خمیر
ازسری بازیهای لیگ دسته یک استان درمورخه 94/12/16درورزشگاه ازادی بندر خمیر بین

تیمهای امواج محمدی و هرنگ جوان بستک برگزار شد که با نتیجه2-2 به  به پایان رسید.نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 اسفند 1394 توسط محمد نور بدرود