تبلیغات
بدر بندر خمیر - جام رمضان 95باشگاه بدر
بدر بندر خمیر


تیم مرحوم بهنام قهرمان فوتسال جام رمضان باشگاه بدر بندر خمیر شد .به گزارش روابط عمومی


 باشگاه بدر بندر خمیر
این دوره از بازیها که با  حضورده  تیم به صورت دورهای اغاز شده بود تیم


مرحوم بهنام با امتیاز 23مقام قهرمانی این دوره را از ان خود کرد  و تیم مرحوم نمازی ومرحوم
 
صالحی فر در سکوی دوم و سوم ایستادند.

تیم مرحوم نمازیتیم مرحوم صالحی فرنوشته شده در تاریخ شنبه 19 تیر 1395 توسط محمد نور بدرود